استراتژی

همجنس‌خواری CANNIBALIZATION

همجنس‌خواری CANNIBALIZATION

In marketing strategy, cannibalization refers to a reduction in sales volume, sales revenue, or market share of one product as a result of the introduction of a new product by the same producer. در استراتژی بازاریابی، همجنس‌خواری به معنای کاهش حجم ادامه...

بازی توپ سنگی

بازی توپ سنگی

mostafa Kermani, در کتاب بازی توپ سنگی نویسندگان در نقش ماکیاولی های معاصر ظاهر میشوند که ادعا دارند تنها با استراتژیهای سخت و خشن میتوان رقبا را از میدان خارج کرد و موفقیت ادامه...

استراتژی شرکتی چیست؟

استراتژی شرکتی چیست؟

سوال بی‌پاسخی که همیشه در مورد شرکت‌ها وجود دارد این است که «چگونه می‌توان برای شرکت ارزش افزوده ایجاد کرد؟» ظاهرا از نظر بسیاری از مدیران اجرایی ارشد، «سوگند ادامه...

چارچوب 7s مک کينزی

چارچوب 7s مک کينزی

ابزار حصول اطمينان از هماهنگی در سازمان چگونه می‌توانيد تجزيه و تحليل کنيد که سازمان شما در مسير درستی برای تحقق اهداف خود قرار گرفته است؟ اين سوالی است که از گذشته ادامه...

نمودار استخوان ماهی

نمودار استخوان ماهی

نمودار استخوان ماهی یا ایشیکاوا، روشی بسیار سودمند برای شناسایی و حل مسائل از طریق ایده پردازی است. این تکنیک توسط پروفسور کائورو ایشیکاوا از دانشگاه توکیو در سال ادامه...