بازاریابی و تبلیغات

۳. مسابقه برگزار کنید

۳. مسابقه برگزار کنید

برگزاری مسابقه یکی از جذاب‌ترین ترفندهای بازاریابی در شبکه‌های اجتماعی است که نتایجی چون افزایش بازدید و تعداد دنبال‌کنندگان و تعامل دارد. ابزار مختلفی برای ادامه...