منابع انسانی

تمرکز بر پروسه استخدام

تمرکز بر پروسه استخدام

تبلیغات محیطی که معمولا در محل‌های عبور و مرور نصب می‌شوند، قدرتی غیرقابل‌انکار برای دیده شدن شما دارند. پیشنهاد ارزان‌تر خرید «کلمات ‌کلیدی» است، یعنی آن دسته ادامه...

آگهی دادن

آگهی دادن

 متداول‌ترین روش برای کارمند یابیآگهی دادن است، اما از آنجا که شایسته‌ترین افراد احتمالا شاغل هستند و افراد بامهارت و باتجربه، برای تغییر شغل کمتر به روزنامه‌ها ادامه...

متقاضیان منفعل

متقاضیان منفعل

(کسانی که در حال حاضر شاغل هستند و به‌طور معمول علاقه‌ای به صرف زمان زیاد برای یافتن موقعیت‌های شغلی جدید ندارند) به احتمال بیشتری فرد مطلوب شما هستند، ولی اگر شما ادامه...