منابع انسانی

کتاب هفته – مدیریت منابع انسانی پیشرفته ( رویکردها ، فرایندها و کارکردها )،نوشته دکتر عباس عباس ‌پور

کتاب هفته – مدیریت منابع انسانی پیشرفته ( رویکردها ، فرایندها و کارکردها )،نوشته دکتر عباس عباس ‌پور

پیشگفتار بخش اول: شناخت مدیریت منابع انسانی فصل اول: مبانی مدیریت منابع انسانی فصل دوم: رویکردها و تحقیقات تجربی در زمینه مدیریت منابع انسانی بخش دوم: فرایند جذب و ادامه...

مثلث مخوف

مثلث مخوف

«مثلث مخوف» زمانی رخ می‌دهد که شرکت‌ها بر استراتژی‌ای که ترکیبی است از «شلیک بدون هدف» و «حفظ و امتناع» تکیه می‌کنند. آنها بدون اینکه پیام اصلی خود را مشخص کنند، ادامه...

۱۰. سیاست‌باز

۱۰. سیاست‌باز

افراد کم‌کار و از زیرکاردررو درست مانند سراب می‌مانند: در ظاهر، مشغول کار به نظر می‌رسند؛ درحالی‌که در واقع مسئولیت‌های خود را به گردن دیگران می‌اندازند و از ادامه...

۸. چاپلوس

۸. چاپلوس

افراد چاپلوس روش ساده‌ای بلدند: آنها برای بهره‌برداری کردن از افراد بالاتر از خود تقریبا هر کاری می‌کنند، کارهایی مانند گفتن حرف‌های خوشایند و تعریف‌وتمجید ادامه...

۶. شوخ‌طبع

۶. شوخ‌طبع

همکار شوخ‌طبع، در محل کار، فضای غیررسمی و سرزنده‌ای را ایجاد می‌کند. او زندگی را زیبا می‌بیند و در جلوگیری از ایجاد موقعیت‌های تنش‌زا استاد است.چگونه با این نوع ادامه...