حقوق

تولید

کتاب هفته – راه اندازی کسب و کار: فرمول سری میلیونر اینترنتی برای فروش آنلاین کسب و کار

درباره کتاب عنوان این کتاب، مناسبت خاصی دارد زیرا جف واکر از مبتکران اولیه ی بازاریابی آنلاین و نیز سرشناس ترین مربی صنعت بازاریابی آنلاین است. هزاران شرکت موفق ادامه...

بازاریابی و تبلیغات

استراتژی