تولید

۱۳. تعهد متقابل تیمی

۱۳. تعهد متقابل تیمی

نام: دنیل لوبتسکی (Daniel Lubetzky)سازمان: KINDمنبع انگیزه‌بخشی: من نحوه کار تیمی KIND را بسیار دوست دارم: اینکه چطور همگی به هم متعهد هستند و در راستای تعالی سازمانی فعالیت ادامه...