تولید

کتاب هفته – معمای نوآوران: وقتی تکنولوژی‌های جدید باعث شکست شرکت‌های بزرگ می‌شوند

کتاب هفته – معمای نوآوران: وقتی تکنولوژی‌های جدید باعث شکست شرکت‌های بزرگ می‌شوند

این کتاب توسط Clayton Christensen تحت عنوان The Innovator’s Dilemma: The Revolutionary Book That Will Change the Way You Do Business نوشته شده است که یکی از برترین کتاب‌های حوزه ‌کسب‌وکار که تاکنون به چاپ رسیده ادامه...