تولید

۵. اشتیاق مسری است

۵. اشتیاق مسری است

وقتی عاشق کارتان هستید و کاری که برای آن ساخته شده‌اید را انجام می‌دهید، آدم‌هایی که هر روز در دفتر، شرکت یا کارخانه دوروبرتان هستند، این را درک می‌کنند. ادامه...