مالی

۵. سبد‌ دارایی‌های‌تان را همراه با گذر عمر، مجددا تنظیم کنید – ۶. در کنار سهام، کمی هم اوراق قرضه بخرید

۵. سبد‌ دارایی‌های‌تان را همراه با گذر عمر، مجددا تنظیم کنید – ۶. در کنار سهام، کمی هم اوراق قرضه بخرید

اکثر سرمایه‌گذاران در شروع کارشان در بازار بورس، پول‌هایشان را جای عاقلانه‌ای می‌خوابانند، اما با ورود به دوره‌ای دیگر از عمرشان، در تنظیم کردن سبد دارایی به ادامه...