حقوق

چه کسانی محجورند؟

چه کسانی محجورند؟

محجورین کسانی هستند که به علت صغر سن یا اختلال در وضعیت روانی و عقلی خود نمی‌توانند به راحتی و آزادانه در امور خود تصرف کنند و اعمال حقوقی که برای حیات انسان لازم است ادامه...

کتاب هفته – حقوق ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی: مقررات تشکیل و ثبت شرکت های تجاری و موسسات

کتاب هفته – حقوق ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی: مقررات تشکیل و ثبت شرکت های تجاری و موسسات

در عصر كنوني در همه كشورهاي جهان عمده فعاليت‌هاي بخش‌هاي مختلف اقتصادي، تجاري، صنعتي، خدماتي و ... در قالب شركت‌هاي تجاري انجام مي‌پذيرد. در كشور ما نيز در طي يك ادامه...