منابع انسانی

۳. واقعیت را بپذیرید

۳. واقعیت را بپذیرید

پری می‌گوید: «چالش شما این است که بهترین مدیران را قانع کنید که برای کار به شرکت شما بیایند و پس از آن قانع‌شان کنید برای شما کار کنند.» پس پیش از آن که شروع به ادامه...