منابع انسانی

معایب رویکرد تعلیم مربی

معایب رویکرد تعلیم مربی

این رویکرد معایبی هم دارد. نخست آنکه اگر مربی آموزش دیده نتواند در وهله‌ی اول اطلاعات صحیح را بیاموزد، ممکن است اطلاعات نادرستی را به افراد تحت آموزش خود، منتقل کند. ادامه...

۱۲. وقت‌شناس باشید

۱۲. وقت‌شناس باشید

همه‌ی ما گرفتار هستیم و سرمان شلوغ است، اما باید وقت‌شناس باشیم. وقت‌شناسی به دیگران نشان می‌دهد که برای زمان ارزش قائل هستیم. به موقع حاضر نبودن، نشانه‌ی این ادامه...