دکتر شهداد شعبانی, نویسنده در کلینیک مدیریت

انتقال پول به آپ دیگران

درصورتی‌که طرف مقابل شما اپلیکیشن آپ را روی گوشی همراه خود داشته باشد، شما می‌توانید مبلغ دل‌خواه خود را از کیف پولتان به کیف پول او منتقل کنید. برای این کار، فقط

مزایای کیف پول آپ

کیف پول آپ یک کیف پول مجازی در تلفن همراه شماست. برای پرداخت هزینه خریدهای روزانه، پرداخت قبوض، انتقال پول و پرداخت در سایت‌ها و اپلیکیشن‌ها می‌توانید بدون نیاز به

رای غیابی و حضوری

توجه دادگاه به نوع ابلاغ که به صورت واقعی است یا قانونی از این جهت حائز اهمیت است که در نحوه ی اعتراض به رای و تضییع نشدن حقوق خوانده موثر است. بنابراین زمانی که

ضمانت اجرای مقررات ابلاغ

باید توجه داشت که آنچه در ابلاغ مهم است مطلع نمودن مخاطب است نه شیوه اطلاع رسانی. امکان دارد که با وجود اینکه تشریفات ابلاغ صحیح نبوده، مثلا اوراق ابلاغیه به همسایه

استثنائات ابلاغ

دادخواست و اخطاریه دعوت به جلسه رسیدگی اظهارنامه طبق ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی بدین معنی است که هرکسی می تواند حق خود را به وسیله اظهارنامه از دیگری مطالبه

اوراق مشمول ابلاغ

دادخواست و اخطاریه دعوت به جلسه رسیدگی اظهارنامه طبق ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی بدین معنی است که هرکسی می تواند حق خود را به وسیله اظهارنامه از دیگری مطالبه

ابلاغ قانونی

طبق ماده‌ٔ ۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی هرگاه مأمور ابلاغ نتواند اوراق را به شخص خوانده برساند، باید در نشانی تعیین‌شده به یکی از بستگان یا خادمان او که سن و وضعیت

انواع ابلاغ

ابلاغ به دو روش واقعی و قانونی انجام می‌گیرد که هر دو مطابق تشریفات قانونی و صحیح است ولی این دو روش تفاوت‌هایی دارند که در ادامه به آن خواهیم پرداخت. ابلاغ