منابع انسانی

۳. روی زمین وِلو شوید

۳. روی زمین وِلو شوید

منظورمان به هیچ وجه این نیست که کف محل‌کارتان دراز بکشید، بلکه پیشنهاد می‌کنیم از اداره بیرون بزنید و تکه‌ای زمین چمن پیدا کنید. اگر چنین جایی پیدا کردید، کفش‌تان ادامه...

۲. کارمندان‌تان را در اینکه زنگ‌تفریح‌های‌شان را چطور سپری کنند آزاد بگذارید

۲. کارمندان‌تان را در اینکه زنگ‌تفریح‌های‌شان را چطور سپری کنند آزاد بگذارید

یافته‌ی جالب توجه دیگری که در نتیجه‌ی ارزیابی سیستم آموزشی ژاپن به دست آمد این بود که زنگ‌تفریح‌های مدارس این کشور به کل برنامه‌ریزی نشده بودند و دانش آموزان ادامه...