شایستگیهای منابع انسانی(HR Competencies)

نویسنده: اولریش،دیو و همکاران

مترجم: مسعود بینش – افشین دبیری

سال انتشار: 1388

ناشر: انتشارات سرامد

فهرست مطالب

مقدمه: شایستگی های منابع انسانی

فصل اول: سفر تعالی منابع انسانی

فصل دوم: وضعیت حرفة منابع انسانی

فصل سوم: عملگرای معتبر

فصل چهارم: عامل فرهنگ و تغییر

فصل پنجم: مدیر استعداد/ طرح سازمان

فصل ششم: معمار استراتژی

فصل هفتم: مجری عملیاتی

فصل هشتم: هم‌پیمان کسب و کار

فصل نهم: ساختن واحد منابع انسانی

فصل دهم: خلاصه و مفاهیم

خلاصه کتاب:

منابع انسانی در دهة اخیر در معرض تحولات بسیاری قرار داشته است. این تحولات همه مراتب و وجوه کارکرد منابع انسانی، یعنی متولیان، سیستم ها و واحد منابع انسانی را در برگرفته است. مسئولیت متولیان منابع انسانی به عنوان سکانداران کشتی منابع انسانی سازمان‌ها، دوچندان شده است. اکنون دیگر از یک متولی منابع انسانی پذیرفته نیست که به انجام کارهای سنتی و اداری اکتفا کند. ماندن در این محدوده باعث می‌شود که موج اتوماسیون فعالیت‌ها و برون‌سپاری آنها، موفقیت و منزلت متولیان منابع انسانی را در معرض خطر قرار دهد. روی دیگر سکة منابع انسانی، انجام اقدامات و ارایة دستاوردهای ارزش آفرین و تحول گرایانه است. توجه به این وجه از فعالیت‌ها، منابع انسانی را همتراز کارکردهای استراتژیک و مؤثر سازمان می نشاند. یک متولی منابع انسانی، در گذشته می‌توانست با انجام فعالیت‌های اداری به نحو مطلوب، نقش خود را به عنوان یک کارشناس خوب منابع انسانی ایفا نماید. امروزه اما، ورود به حوزة فعالیت‌های تحول گرایانه، مستلزم ایفای نقش های بیشتر از سوی متولیان منابع انسانی، از جمله نقش هایی مانند حامی کارکنان، توسعه گر سرمایه های انسانی، شریک استراتژیک و رهبری منابع انسانی است. این نقش‌ها مشخص می کنند که چه کارهایی باید صورت گیرد. برای ایفای مؤثر نقش ها، مهارت ها و شایستگی‌هایی نیاز می‌افتد که متولیان منابع انسانی باید واجد آن باشند. این شایستگی‌ها، همچون آن نقش‌ها، در سفر تعالی منابع انسانی و همزمان با تغییرات محیط درونی و بیرونی کسب و کارها پدید آمده و تکامل یافته است.

دیو اولریش و همکارانش مدل این شایستگی ها و تحولات 20 سالة اخیر آن را در این کتاب فراهم آورده‌اند. آنها در یک پژوهش گستردة جهانی که 20 سال به طول انجامیده، به تدوین این موضوع همت گماشته‌اند و با تکرار مقاطع پنج ساله در پژوهش، که آخرین آن در سال 2007 صورت گرفته، هر بار داده های جدید را جمع آوری کرده و تجزیه و تحلیل نوینی براساس آن انجام داده‌اند. از این رو، پژوهش منحصر به فردی که در موضوع شایستگی‌های متولیان منابع انسانی در این کتاب ارائه شده، جامع، کاربردی، تجربی و مبتنی بر پژوهش‌های متعدد و نتایج فراوان است. نمایش مقایسه‌ای دهها نمودار، به آنچه نویسندگان پژوهشگر و نام آشنای کتاب درصدد ارایة آن بوده اند، بسیار کمک کرده است. نگاهی به شش قلمرو شایستگی اصلی، که متولیان منابع انسانی باید به آن آراسته شوند، نشان می‌دهد که جهت تحول و تعالی منابع انسانی به‌سویی است که همواره انتظارات از متولیان این حوزة سازمانی رو به افزایش و گسترش است.

مطابق این مدل، متولی منابع انسانی باید علاوه بر اینکه یک مجری عملیاتی خوب باشد، به عنوان یک عملگرای معتبر، عامل فرهنگ و تغییر، مدیر استعداد و طراح سازمان، معمار استراتژی و هم‌پیمان کسب و کار نیز شایسته باشند. این شایستگی‌ها از خانه آغاز می‌شود. متولی منابع انسانی باید از اعتبار فردی برخوردار باشد و سپس با کسب شایستگی‌های استراتژیک و سازمانی و کسب‌و کار، بتواند صندلی خود را در میز مباحث استراتژیک سازمان، حتی بالاتر از مدیران صف، در کنار مدیرعامل سازمان تثبیت کند. امروزه تعیین و شناخت شایستگی‌های فردی و مدیریتی و سازمانی، برای سطوح مختلف شغلی در سازمان‌ها به صورت ضرورتی اجتناب ناپذیر جلوه می‌کند. متولیان منابع انسانی به عنوان پیشتازان ارزش‌آفرینی در سازمان‌ها، باید شایستگی‌های مورد نیاز خود را بشناسند و آنها را فراگیرند و در صحنة عمل بکار ببندند. نویسندة دانشمند و خلاق کتاب، دیو اولریش و همکاران پژوهشگرش، چند سال پیش با عرضة کتاب گران‌سنگ «طرح ارزش‌آفرینی منابع انسانی» مدل بنیادین تحول منابع انسانی نوین را پی‌ریختند و اکنون کتاب جدید آنها، که حاصل زحمات 20 ساله پژوهشی جمعی عظیم از دلسوختگان و علاقمندان منابع انسانی در سراسر دنیاست، پیش روی ماست و منظر مهم شایستگی‌ها را در سفر تعالی منابع انسانی، فرادید متولیان منابع انسانی قرار داده است.

کلمات کليدي :

نسرين رضاجو

مديرداخلي و معاون اجرايي مدرسه غيردولتي فردوسي. سابقه ٨سال فعاليت كاري

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *