بازاریابی و تبلیغات

۱. نیاز به هماهنگی

۱. نیاز به هماهنگی

افراد نیاز دارند تمام بخش‌های وجودشان در هماهنگی باهم باشند. برای مثال افرادی که موسیقی رپ گوش می‌دهند، دوست دارند تیشرت بلند و شلوارهای گشاد بپوشند و از کلاه ادامه...

۵. افزایش نفوذ برند

۵. افزایش نفوذ برند

اگر به‌طور منظم با مشتریان‌تان در تعامل باشید، حسن نیت‌تان را به مردم نشان می‌دهید. مردم برای تعریف یا شکایت از محصول یا خدماتی به شبکه‌های اجتماعی رو می‌آورند و ادامه...