بازاریابی و تبلیغات

مفهوم پرسونای «منفی»

مفهوم پرسونای «منفی»

از آنجا که پرسونای خریدار، نماینده‌ی مشتری‌ ایده‌آل شماست، پرسونای منفی یا مطرود نماینده‌ی کسی است که نمی‌خواهید مشتریتان باشد. برای مثال پرسونای منفی می‌تواند ادامه...

مزایای برند کارفرما

مزایای برند کارفرما

برند کارفرما، البته اگر مشخص و تعریف‌شده باشد، مزایای فراوانی را برای سازمان‌ها به وجود می‌آورد؛ مثلا موجب افزایش شمار متقاضیان استخدام می‌شود و در نتیجه سازمان ادامه...

برند کارفرما چیست؟

برند کارفرما چیست؟

برند کارفرما یعنی تصویری که ذی‌نفعان اصلی و به طور خاص کارکنان فعلی و بالقوه در مورد یک سازمان در ذهن‌شان شکل گرفته است. به عبارت دیگر، برند کافرما یعنی اینکه ادامه...