مالی

خودتان را خوب بشناسید

خودتان را خوب بشناسید

تعدادی از سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری ارزشی اعتقاد و علاقه دارند. این دسته از افراد در بازار سهام به‌دنبال سهامی می‌گردند که کمتر از ارزش واقعی قیمت‌گذاری شده ادامه...