تولید

مدل کسب و کار شما چیست؟

مدل کسب و کار شما چیست؟

مدل های کسب و کار اینترنتی اصلی موجود عبارت است از:۱. فروش محصول؛۲. فروش خدمات؛۳. فروش محصول اطلاعاتی.فروش محصول به صورت آنلاینفروش محصول: احتمالا این نخستین مدلی است ادامه...