تولید

کتاب هفته –  راه اندازی کسب و کار: فرمول سری میلیونر اینترنتی برای فروش آنلاین کسب و کار

کتاب هفته – راه اندازی کسب و کار: فرمول سری میلیونر اینترنتی برای فروش آنلاین کسب و کار

درباره کتاب عنوان این کتاب، مناسبت خاصی دارد زیرا جف واکر از مبتکران اولیه ی بازاریابی آنلاین و نیز سرشناس ترین مربی صنعت بازاریابی آنلاین است. هزاران شرکت موفق ادامه...

۱. سخنرانی – ۲. نگارش

۱. سخنرانی – ۲. نگارش

داشتن فن بیان و جلوی حضار (چه یک نفر چه هزاران نفر) متقاعدکننده و محکم سخنرانی کردن، یکی از مهم‌ترین مهارت‌هایی است که افراد می‌توانند در آن تسلّط پیدا کنند. افرادی ادامه...