حقوق

قانون حمایت از خانواده به چه موضوعاتی می‌پردازد؟ (۷. ولایت قهری، قیمومت، وصایت در امور مربوط به طفل و امور راجع به غایب مفقودالاثر)

قانون حمایت از خانواده به چه موضوعاتی می‌پردازد؟ (۷. ولایت قهری، قیمومت، وصایت در امور مربوط به طفل و امور راجع به غایب مفقودالاثر)

به پدر و جد پدری (که منظور پدر بزرگ پدری طفل است) اصطلاحا در علم حقوق ولیِ قهری می‌گوییم. این اولیای قهری می‌توانند برای زمان بعد از فوت خود نیز فردی را به عنوان وصی ادامه...

قانون حمایت از خانواده به چه موضوعاتی می‌پردازد؟ ( ۴. تمامی موارد راجع به انحلال نکاح)

قانون حمایت از خانواده به چه موضوعاتی می‌پردازد؟ ( ۴. تمامی موارد راجع به انحلال نکاح)

طلاق و انواع آن، فسخ نکاح – در برخی از موارد مثل وجود بعضی از بیماری‌ها، قانون‌گذار حق فسخ یعنی حق برهم‌زدن یک جانبه‌ی عقد نکاح را پیش‌بینی کرده و این حق را به ادامه...

قانون حمایت از خانواده به چه موضوعاتی می‌پردازد؟ ( ۱. نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن)

قانون حمایت از خانواده به چه موضوعاتی می‌پردازد؟ ( ۱. نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن)

بررسی کامل و جزء به جزءِ قانون جدید حمایت از خانواده از حوصله‌ی این نوشتار خارج است اما تلاش می‌کنیم که مهم‌ترین موضوعات و ویژگی‌های آن را مطرح کنیم. شاید ادامه...