دکتر شهداد شعبانی, نویسنده در کلینیک مدیریت

مراحل طراحی کمپین بازاریابی

برنامهٔ کمپین به شش حوزهٔ مختلف ارتباط پیدا می‌کند که در ادامه خلاصه‌اطلاعاتی دربارهٔ هریک عنوان خواهد شد.مراحل طراحی کمپین بازاریابی و مسائل کلیدی‌ای که باید به

مثالی از بررسی صحنه تصادف

طبق آیین‌نامه‌ی راهنمایی و رانندگی سرعت مجاز در تقاطع، ۳۰ کیلومتر در ساعت است، اگر راننده‌ای با سرعت غیرمجاز (که در بررسی كارشناسان، آثار به جای مانده در صحنه‌ی