فصل اول:

یکی از مهم‌ترین اهداف سازمان‌های معاصر= افزایش اثربخشی منابع انسانی
چهار بعد کلیدی گست = تعهد، انعطاف‌پذیری، کیفیت، یکپارچگی
جامعه‌پذیری= جذب، گزینش، به کارگماری و برنامه توجیهی
عوامل محیطی خارجی مؤثر بر مدیریت منابع انسانی= قوانین و مقررات حکومتی، رقبا، منابع بیرونی، نیروی انسانی خارج از سازمان.
تأکید استوری بر سیستم‌های کاری با عملکرد بالا در مدیریت منابع انسانی
مواجه شدن واحد منابع انسانی با اصطلاح‌هایی از قبیل (شریک کامل)، (ویترین)، (فروشنده)، (روزمره)
(روزمره) به معنای تحمل به خاطر ضرورت می‌باشد.
رابطه بین الزامات شغل و صلاحیت کارمند= بار شغلی کیفی
استعاره کارشناس اداری در نقش‌های مدیریت منابع انسانی= مدیریت زیرساختار منابع انسانی به بالاترین مدیران ارشد تا پایین‌ترین رده کارکنان می‌گویند.
مدیر عالی= مسئولیت تثبیت سیاست‌ها، اهداف و تبیین استراتژی برای تحقق آن‌ها را دارد.
تعارض بین نقشی یک نوع تعارض، بین شخص و نقش او است.
مهم‌ترین مانع رشد سازمان= عدم انطباق کارکنان با تغییر مدیریت منابع انسانی وسیله‌ای است برای کمک به سازمان جهت رسیدن به هدف‌های اساسی و اولیه خود= هدف سازمانی
کارایی و توانایی دو بُعد صلاحیت است.
حفظ و نگهداری مشارکت واحد منابع انسانی در سطحی که متناسب با نیازهای سازمان باشد= هدف عملیاتی
مهم‌ترین دلیل محیط کسب و کار ناآرام= تغییر در ساختار و پویایی جمعیت
توانایی و تمایل کارکنان به قبول و انطباق با تغییر در درون ساختارهای سازمانی= انعطاف‌پذیری  تعارض به وسیله انتظارات متناقض درباره یک نقش= تعارض درون نقش
مدیریت منابع انسانی به منظور تشریک مساعی در اثربخشی سازمان به وجود می‌آید = هدف سازمانی
عوامل محیطی داخلی مؤثر بر کارکردهای مدیریت منابع انسانی= ویژگی‌های سازمان، ویژگی‌های فردی، ویژگی‌های نیروی کار، ویژگی‌های میان فردی
تغییرات بنیادی در فعالیت‌ها، رویه‌ها،کسب وکار مدیریت
منابع انسانی سبب شده است تا مدیران منابع انسانی باورهای سنتی خود را کنار گذاشته و نقش‌های جدید را که برای سازمان
تمایز ایجاد می‌کند، بپذیرند.
یکسان‌سازی= کارفرمایان باید اهداف توافق شده‌ای را برای استخدام،جابه‌جایی،آموزش ومزایای بازنشستگی افراد رعایت کنند.
استعاره حامی کارکنان مربوط به نقش مدیریت روابط کارکنان می‌باشد.

منبع : http://www.bookgolden.ir/

کلمات کليدي :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *