این کتاب بر مبنای چهار مفهوم اساسی یعنی مفاهیم محیطی، سازمانی، راهبردی و اجرایی شکل گرفته و عناوین جدید مدیریت منابع انسانی یعنی اخلاق، مدیریت دانش و مدیریت استعداد را مورد مطالعه قرار می دهد. همچنین تأثیرات بحران های مالی جهانی و پیشرفت های اقتصادی را مورد تجزیه و تحلیل قرارداده و واقعیت های اجرایی مدیریت منابع انسانی را در فضای بازرگانی گسترده تر و کاربرد علمی مفاهیم کلیدی مدیریت منابع انسانی در این کتاب مورد بررسی قرار می دهد.
منبع : http://books.research.ac.ir/

کلمات کليدي :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *