۱- فرایندهای پروژه ای:
ساخت یک مدرسه ،دانشگاه ،بیمارستان یا اجرا یک طرح راه اهن شهری ،اجرا یک کنفرانس ،مطالعه و تحقیق بر روی یک موضوع خاص علمی یا بررسی حسابهای مالی یک شرکت،مثالهایی از انواع پروژه هستند که توسط سازمانها اجرا می شوند. روشهای اجرایی یا فر آیندهای پروژه ای حد اکثر میزان دخالت مشتری (کارفرما)را در کاری که اجرا می شود.در نظر می گیرند.در حقیقت در اغلب موارد،طرح موردنظر توسط مشتری ارائه می شودو سازمان اجرایی کار تولید و ساخت را بر اساس طرح ارائه شده توسط مشتری انجام می دهد.در عین حال سازمانهای اجرا کننده پروژه ها تنوع و انعطاف پذیری زیادی را در کارهایی که انجام می دهند دارند.پروژه ها در محلهای مختلف و متنوعی انجام میگیرند.و سازمان اجرا کننده بایدآمادگی انعطاف و تطبیق با شرایط گوناگون را داشته باشد.در فرآیندهای پروژه ای ،هر طرح یا پروژه،فقط یک بار انجام می شود.و بنابراین باید گفت حجم تولید یک محصول خاص حد اقل است.امکان انقطاع کار تا حد زیاد وجود داردو معمولا بین پایان یک پروژه تا آغاز یک پروژه دیگر زمان بیکاری بوجود می آید.در فر آیندهای پروژه ای بنا به خصوصیات و شرایط هر پروژه یک ساختار خاص نیروی انسانی و سازمانی تشکیل شده و پس از پایان پروژه ،اعضا سازمان به نحو دیگری در پروژه های بعدی گمارده می شوند.

کلمات کليدي : ،

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *