مالی

۳. سرمایه‌گذاری رشد

۳. سرمایه‌گذاری رشد

همان‌طور که از نام این استراتژی مشخص است، این روش برای محیط‌های اقتصادی سالم و در حال رشد مناسب است. در این استراتژی تمام ذی‌نفعان اعم از شرکت‌ها، مشتریان و ادامه...