بایگانی‌ها کتاب هفته - کلینیک مدیریت

کتاب هفته – مدیریت بازاریابی

قسمتی از خلاصه کتاب اصول بازاریابی فیلیپ کاتلرفصل اول : بازاریابی مدیریت روابط سودآور با مشتریبازاریابی چیست؟در بازاریابی ، سروکار با مشتری ،بیش از هر فعالیت دیگر
بیشتر

کتاب هفته – آوای الفاظ حقوقی

در بخشی از کتاب آوای الفاظ حقوقی می‌خوانیم:قاضی تحکیم: قاضی که طرفین دعوا خود آن را انتخاب می‌کنند، داورقاعده التوبه یجب ماقبله:‌ ای کسانی که ایمان آورده‌اید توبه
بیشتر

کتاب هفته – مدیریت منابع انسانی

 مقصود از مدیریت منابع انسانی سیاستها و اقدامات مورد نیاز برای اجرای بخشی از وظیفه مدیریت است که با جنبه‌هایی از فعالیت‌ کارکنان بستگی دارد، به ویژه برای
بیشتر