بایگانی‌ها مسیر شغلی - کلینیک مدیریت

۱. کشف خودِ واقعی‌تان ( قسمت اول )

اولین سوالی که باید به آن پاسخ دهید این است: «من که هستم؟» ما برای پاسخ به این سوال دو رویکرد داریم، اول اینکه از شما می‌خواهیم استعدادهایتان را خودتان کشف کنید و بعد
بیشتر

سفر مسیر شغلی شما

فرایند کشف کاری که قصد انجامش را دارید، یعنی پیدا کردن مسیر شغلی، مانند یک سفر است که با کشف عصاره‌ی اصلی «شما»، یعنی فردی که در پشت نقاب‌های ظاهری، حالت‌های
بیشتر

۱. کشف خودِ واقعی‌تان ( قسمت دوم)

تست‌های شخصیتیمرحله‌ی بعد این است که با استفاده از تست‌های شخصیت از جمله MBTI و کدهای هولند، مسیرتان را مشخص کنید.نکته۱:ممکن است به‌ کار‌گیری این تست‌ها در ابتدا
بیشتر