بایگانی‌ها کتاب هفته - کلینیک مدیریت

معرفی کتاب هفته – مدیریت مالی

درباره کتاب: مدیریت مالی -جلد1 عنوان کتابی است از احمد مدرس سبزواری که در 334 صفحه و توسط انتشارات شرکت چاپ و نشر بازرگانی در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این
بیشتر