بایگانی‌ها ارتشا و رشا - کلینیک مدیریت

مفهوم قانونی رشا و ارتشا

بر اساس قوانین فعلی ایران، امروزه دو سمت رابطه‌ی رشوه در ایران به مجازات محکوم می‌گردند. ارتشا به‌معنای رشوه گرفتن، رفتاری است که هریک از کارمندان دولت اعم از
بیشتر

معنای لغوی رشوه

واژه­‌ی رشوه از ریشه «رشو» و به‌معنی چیزی است که برای ضایع نمودن حقی یا انجام کاری برخلاف حق و عدالت به کسی داده می‌­شود. همچنین این واژه به‌معنای کود و خاشاک نیز
بیشتر