بایگانی‌ها رضایت کارمندان - کلینیک مدیریت

۳. برقراری ارتباط

علاوه بر تهیه‌ی نظرسنجی‌ها، باید بر روی برقراری ارتباط هم متمرکز شوید. در صورت امکان در مورد نظرسنجی بحث کنید و سپس آن را تا جایی که می‌توانید ترویج کنید. تبلیغ بیش
بیشتر

پیگیری

مرحله‌ی آخر، مهم‌ترین مرحله است. نظرسنجی از کارمندان شما حوزه‌هایی که باید مورد توجه قرار گیرند را برجسته می‌کند و تأیید خواهد کرد که چه چیزی را به خوبی انجام
بیشتر