بایگانی‌ها تکنیک های بازاریابی - کلینیک مدیریت

۱. پیام‌تان را شخصی کنید

هر مشتری سایز مخصوص خود را دارد در دنیای بازاریابی امروز اعتقاد به نمونه‌ای که برای همه مناسب باشد، محکوم به شکست است. حتی بازاریابی متفاوت برای گروه‌های هدفِ
بیشتر