بایگانی‌ها تبلیغات مقایسه ای - کلینیک مدیریت

انواع تبلیغات

تبلیغات در سه دسته‌‌ی کلی جای می‌گیرند:تبلیغات غیرمقایسه‌ای که به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم به محصول رقیب اشاره نمی‌کنند.تبلیغات مقایسه ای غیرمستقیم که به‌شکلی
بیشتر

گام ۳: وب‌سایت خود را طراحی کنید

هنگامی که بازار و محصول خود را مشخص و فرآیند فروش‌تان را نهایی کردید، آماده‌ی طراحی سایتی برای کسب و کار کوچک‌تان هستید. حتما به خاطر داشته باشید که سایت را ساده
بیشتر