بایگانی‌ها انتقال خبر بد - کلینیک مدیریت

درس‌هایی در زمینه‌ی علم پزشکی

بیشتر تحقیقات درباره‌ی خبرهای بد از علم پزشکی می‌آیند. این موضوع به حدی مهم است که انجمن پزشکی آمریکا، از سال ۱۸۴۷ آن را در مرام‌نامه‌ی خود قرار داده است. پزشکان و
بیشتر

هنر خبر‌رسانی

رساندن خبر بد، کاری است که بالاخره باید در جایی از زندگی‌تان انجام دهید. مثلا، ممکن است مجبور باشید به رئیس‌تان بگویید که یکی از پروژه‌های اصلی به بودجه‌ای بیش از
بیشتر