بایگانی‌ها اضطراب اجتماعی - کلینیک مدیریت

اختلال اضطراب اجتماعی

در مقام کارفرما، به‌احتمال زیاد با کارکنانی سروکار دارید که دچار اضطراب اجتماعی هستند. باید بدانید که نه شما و نه آن‌ها تنها نیستید. بر اساس پژوهش‌های انجام‌‌شده
بیشتر