قسمتی از خلاصه کتاب اصول بازاریابی فیلیپ کاتلر

فصل اول : بازاریابی مدیریت روابط سودآور با مشتری

بازاریابی چیست؟

در بازاریابی ، سروکار با مشتری ،بیش از هر فعالیت دیگر کسب و کار است.بازاریابی مدیریت، روابط سودمند با مشتری است. اهداف دوگانه ی بازاریابی یکی جذب مشتریان جدید با وعده ی فایده ی بیشتر و دومی حفظ و افزایش فروش به مشتریان فعلی از طریق تأمین رضایت آنهاست .

تعریف بازاریابی:

بازاریابی در مفهومی کلی تر فرآیندی مدیریتی و اجتماعی است که به واسطه ی آن افراد و سازمان ها،از طریق ایجاد و مبادله ی فایده با یکدیگر ،نیازها و خواسته های خود را تأمین می کنند. بازاریابی در مقیاس محدود کسب و کار، مستلزم ایجاد روابط هر مبادله ای سودآور و مثمرثمر با مشتریان است.بدین ترتیب،بازاریابی را فرآیندی تعریف می کنیم که در آن شرکت ها در ازای کسب فایده ای که از ناحیه ی مشتریان می برند، برای آنها فایده ایجاد می کنند و روابط خود را با آنها استحکام می بخشند.

فرآیند بازاریابی:

کسب فایده ی متقابل                                                           ایجاد فایده برای مشتریان و برقراری رابطه با آنها

شناسایی بازار و نیازها و خواسته های مشتری >>> طراحی راهبرد بازاریابی مشتری مدار >>> تهیه ی برنامه ی یکپارچگی بازاریابی که فایده ی بیشتری عرضه کند >>> برقراری روابط سودآور با مشتریان و مسرور کردن آنها >>> کسب فایده از مشتریان برای سودآوری و ایجاد ارزش ویژه ی مشتری

شناسایی بازار و نیازهای مشتری:

۱)نیاز و خواسته و تقاضا؛ ۲)آنچه بازار عرضه می کند(کالا و خدمات و تجربه)؛ ۳)فایده و رضایتمندی؛

۴)مبادلات و روابط ؛  ۵)بازار

نیاز و خواسته و تقاضای مشتری:

نیازهای انسانی اساسی ترین مفهوم نهفته در مقوله ی بازاریابی است. نیازهای انسانی همان حالات ناشی از احساس محرومیت هستند،که طیف گسترده ای از نیازها از جمله نیازهای اساسی فیزیکی(غذا،پوشاک،مصونیت از گرما و سرما و ایمنی)،نیازهای اجتماعی(احساس تعلق و محبت)و نیازهای عالی(دانستن و خودشکوفایی) را شامل می شوند.

خواسته قالبی است که نیازهای انسانی متأثر از فرهنگ و شخصیت فردی در آن ریخته می شود.

آنچه در بازار عرضه می شود:محصول و خدمات و تجربه:

نیازها و خواسته های مصرف کنندگان با آنچه که در بازار عرضه می شود تأمین می گردند.آنچه در بازار عرضه می شود مواردی نظیر اشخاص،مکان ها،سازمان ها،اطلاعاتو عقاید را هم در بر می گیرد.

فایده بردن مشتری و رضایت مندی او:

مصرف کنندگان معمولا برای تأمین هر یک از نیازها با مجموعه ای از محصولات و خدمات روبه رو هستند.مشتریان راضی مجددا اقدام به خرید می کنند و تجربیات خوب خود را با دیگران در میان می گذارند؛ مشتریان ناراضی نیز نه فقط هنگام خرید به رقبا روی می آورند،بلکه این نارضایتی را به دیگران نیز منعکس می کنند.

مبادلات و روابط:

مبادله عمل کسب چیزی از فردی دیگر در قبال عرضه ی ما به ازای آن است. در کلی ترین برداشت از مفهوم مبادله، بازاریاب سعی می کند واکنش هایی را نسبت به هر آنچه در بازار عرضه می کند،برانگیزد. بازاریابی شامل بر اقداماتی است که هدف از آن،ایجاد و حفظ روابط مبادله ای مطلوب با مخاطبان هدف است .

بازار: بازار مجموعه ای از خریداران بالفعل و بالقوه ی هر کالاست. این خریداران نیاز یا خواسته ی ویژه ی مشترکی دارند که از طریق روابط مبادله ای قابل تأمین است.

طراحی راهبرد بازاریابی مشتری مدار:

مدیریت بازاریابی برای طراحی هرگونه راهبرد موفقی باید به دو پرسش مهم پاسخ دهند:

اول، به چه مشتریانی خدمت رسانی خواهیم کرد(بازار هدف ما کدام است؟)

دوم، چگونه می توان بهترین نحو ممکن به این مشتریان خدمت رسانی کرد(فایده ی پیشنهادی کدام است؟)

انتخاب مشتریان برای خدمت رسانی به آنها: شرکت در ابتدا باید تصمیم بگیرد که به چه کسی خدمت رسانی کند. این کار را شرکت با دسته بندی مشتریان به بخش های مختلف(بخش بندی بازار) و انتخاب اینکه کدام بخش را دنبال کند(هدف گیری بازار)به انجام می رساند.مدیریت بازاریابی مدیریت مشتری و مدیریت تقاضا است.

انتخاب فایده ی پیشنهادی: شرکت باید درباره ی نحوه ی خدمت رسانی به مشتریان هدف و نیز اینکه  چگونه خود را متمایز و صاحب جایگاه کند تصمیم بگیرد.فایده ی پیشنهادی هر شرکتی مجموعه ای از مزایا و فوایدی است که آن شرکت وعده ی آن را به مصرف کنندگان خود برای تأمین نیازهایشان می دهد.

جهت گیری مدیریت بازاریابی: این گرایش ها عبارتند از: گرایش تولید، کالا، فروش، بازاریابی و در نهایت گرایش بازاریابی اجتماعی.

گرایش تولید: فرض بر این است که مصرف کنندگان،طرفدار محصولاتی هستند که ارزان و در دسترس باشد بنابراین مدیریت باید تلاش کند قابلیت تولید و توزیع را افزایش دهد.این رویکرد یکی از قدیمی ترین جهت گیری هایی است که فروشندگان بر اساس آن حرکت می کند.

گرایش کالا: فرض بر این است که مصرف کنندگان طرفدار محصولاتی هستند که ضمن داشتن کیفیت،دارای عملکردی بالا و ویژگی های ابداعی زیادی باشد .در این رویکرد راهبرد بازاریابی قبل از هر چیز،به بهبود دایمی محصول می پردازد.

گرایش فروش: بسیاری از شرکت ها تمرکزشان بر روی فروش است . در این رویکرد فرض بر این است که مصرف کنندگان،محصولات شرکت را به حد کافی نخواهند خرید،مگر اینکه شرکت فعالیت های تبلیغی و پیشبردی قابل توجهی انجام دهد.

گرایش بازاریابی:فرض بر این است که نیل به اهداف سازمان در گرو آگاهی از نیازها و خواسته های بازارهای هدف و تأمین رضایت بیشتر این دسته از مشتریان،نسبت به رقباست.با توجه به این مفهوم توجه به مشتری و فایده رسانی به او،راه گشای مسیر فروش و سودآوری است.

گرایش بازاریابی اجتماعی: این مسأله را مطرح می سازد که گرایش بازاریابی صرف،تضادهای موجود بین خواسته های کوتاه مدت مشتری و رفاه بلند مدت او را از نظر دور می دارد.

فصل اول : بازاریابی مدیریت روابط سودآور با مشتری

بازاریابی چیست؟

در بازاریابی ، سروکار با مشتری ،بیش از هر فعالیت دیگر کسب و کار است.بازاریابی مدیریت، روابط سودمند با مشتری است. اهداف دوگانه ی بازاریابی یکی جذب مشتریان جدید با وعده ی فایده ی بیشتر و دومی حفظ و افزایش فروش به مشتریان فعلی از طریق تأمین رضایت آنهاست .

تعریف بازاریابی:

بازاریابی در مفهومی کلی تر فرآیندی مدیریتی و اجتماعی است که به واسطه ی آن افراد و سازمان ها،از طریق ایجاد و مبادله ی فایده با یکدیگر ،نیازها و خواسته های خود را تأمین می کنند. بازاریابی در مقیاس محدود کسب و کار، مستلزم ایجاد روابط هر مبادله ای سودآور و مثمرثمر با مشتریان است.بدین ترتیب،بازاریابی را فرآیندی تعریف می کنیم که در آن شرکت ها در ازای کسب فایده ای که از ناحیه ی مشتریان می برند، برای آنها فایده ایجاد می کنند و روابط خود را با آنها استحکام می بخشند.

فرآیند بازاریابی:

کسب فایده ی متقابل                                                           ایجاد فایده برای مشتریان و برقراری رابطه با آنها

شناسایی بازار و نیازها و خواسته های مشتری >>> طراحی راهبرد بازاریابی مشتری مدار >>> تهیه ی برنامه ی یکپارچگی بازاریابی که فایده ی بیشتری عرضه کند >>> برقراری روابط سودآور با مشتریان و مسرور کردن آنها >>> کسب فایده از مشتریان برای سودآوری و ایجاد ارزش ویژه ی مشتری

شناسایی بازار و نیازهای مشتری:

۱)نیاز و خواسته و تقاضا؛ ۲)آنچه بازار عرضه می کند(کالا و خدمات و تجربه)؛ ۳)فایده و رضایتمندی؛

۴)مبادلات و روابط ؛  ۵)بازار

نیاز و خواسته و تقاضای مشتری:

نیازهای انسانی اساسی ترین مفهوم نهفته در مقوله ی بازاریابی است. نیازهای انسانی همان حالات ناشی از احساس محرومیت هستند،که طیف گسترده ای از نیازها از جمله نیازهای اساسی فیزیکی(غذا،پوشاک،مصونیت از گرما و سرما و ایمنی)،نیازهای اجتماعی(احساس تعلق و محبت)و نیازهای عالی(دانستن و خودشکوفایی) را شامل می شوند.

خواسته قالبی است که نیازهای انسانی متأثر از فرهنگ و شخصیت فردی در آن ریخته می شود.

آنچه در بازار عرضه می شود:محصول و خدمات و تجربه:

نیازها و خواسته های مصرف کنندگان با آنچه که در بازار عرضه می شود تأمین می گردند.آنچه در بازار عرضه می شود مواردی نظیر اشخاص،مکان ها،سازمان ها،اطلاعاتو عقاید را هم در بر می گیرد.

فایده بردن مشتری و رضایت مندی او:

مصرف کنندگان معمولا برای تأمین هر یک از نیازها با مجموعه ای از محصولات و خدمات روبه رو هستند.مشتریان راضی مجددا اقدام به خرید می کنند و تجربیات خوب خود را با دیگران در میان می گذارند؛ مشتریان ناراضی نیز نه فقط هنگام خرید به رقبا روی می آورند،بلکه این نارضایتی را به دیگران نیز منعکس می کنند.

مبادلات و روابط:

مبادله عمل کسب چیزی از فردی دیگر در قبال عرضه ی ما به ازای آن است. در کلی ترین برداشت از مفهوم مبادله، بازاریاب سعی می کند واکنش هایی را نسبت به هر آنچه در بازار عرضه می کند،برانگیزد. بازاریابی شامل بر اقداماتی است که هدف از آن،ایجاد و حفظ روابط مبادله ای مطلوب با مخاطبان هدف است .

بازار: بازار مجموعه ای از خریداران بالفعل و بالقوه ی هر کالاست. این خریداران نیاز یا خواسته ی ویژه ی مشترکی دارند که از طریق روابط مبادله ای قابل تأمین است.

طراحی راهبرد بازاریابی مشتری مدار:

مدیریت بازاریابی برای طراحی هرگونه راهبرد موفقی باید به دو پرسش مهم پاسخ دهند:

اول، به چه مشتریانی خدمت رسانی خواهیم کرد(بازار هدف ما کدام است؟)

دوم، چگونه می توان بهترین نحو ممکن به این مشتریان خدمت رسانی کرد(فایده ی پیشنهادی کدام است؟)

انتخاب مشتریان برای خدمت رسانی به آنها: شرکت در ابتدا باید تصمیم بگیرد که به چه کسی خدمت رسانی کند. این کار را شرکت با دسته بندی مشتریان به بخش های مختلف(بخش بندی بازار) و انتخاب اینکه کدام بخش را دنبال کند(هدف گیری بازار)به انجام می رساند.مدیریت بازاریابی مدیریت مشتری و مدیریت تقاضا است.

انتخاب فایده ی پیشنهادی: شرکت باید درباره ی نحوه ی خدمت رسانی به مشتریان هدف و نیز اینکه  چگونه خود را متمایز و صاحب جایگاه کند تصمیم بگیرد.فایده ی پیشنهادی هر شرکتی مجموعه ای از مزایا و فوایدی است که آن شرکت وعده ی آن را به مصرف کنندگان خود برای تأمین نیازهایشان می دهد.

جهت گیری مدیریت بازاریابی: این گرایش ها عبارتند از: گرایش تولید، کالا، فروش، بازاریابی و در نهایت گرایش بازاریابی اجتماعی.

گرایش تولید: فرض بر این است که مصرف کنندگان،طرفدار محصولاتی هستند که ارزان و در دسترس باشد بنابراین مدیریت باید تلاش کند قابلیت تولید و توزیع را افزایش دهد.این رویکرد یکی از قدیمی ترین جهت گیری هایی است که فروشندگان بر اساس آن حرکت می کند.

گرایش کالا: فرض بر این است که مصرف کنندگان طرفدار محصولاتی هستند که ضمن داشتن کیفیت،دارای عملکردی بالا و ویژگی های ابداعی زیادی باشد .در این رویکرد راهبرد بازاریابی قبل از هر چیز،به بهبود دایمی محصول می پردازد.

گرایش فروش: بسیاری از شرکت ها تمرکزشان بر روی فروش است . در این رویکرد فرض بر این است که مصرف کنندگان،محصولات شرکت را به حد کافی نخواهند خرید،مگر اینکه شرکت فعالیت های تبلیغی و پیشبردی قابل توجهی انجام دهد.

گرایش بازاریابی:فرض بر این است که نیل به اهداف سازمان در گرو آگاهی از نیازها و خواسته های بازارهای هدف و تأمین رضایت بیشتر این دسته از مشتریان،نسبت به رقباست.با توجه به این مفهوم توجه به مشتری و فایده رسانی به او،راه گشای مسیر فروش و سودآوری است.

گرایش بازاریابی اجتماعی: این مسأله را مطرح می سازد که گرایش بازاریابی صرف،تضادهای موجود بین خواسته های کوتاه مدت مشتری و رفاه بلند مدت او را از نظر دور می دارد.

منبع : https://hdaneshjoo.ir

 

کلمات کليدي :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *