بازاریابی بین المللی اثر محمدعلی بابایی زکلیکی

این کتاب برای دانشجویان رشته مدیریت بازرگانی در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد به عنوان منبع اصلی درس «بازاریابی بین‌المللی» به ارزش 3 واحد تدوین شده است.

فهرست مطالب

پیشگفتار
بخش اول: کلیات
فصل اول: مبانی بازاریابی بین‌المللی
فصل دوم: تجارت بین‌المللی
فصل سوم: تشکلهای اقتصادی
بخش دوم: تجزیه و تحلیل محیطی
فصل چهارم: مطالعات اقتصادی
فصل پنجم: مطالعات فرهنگی
فصل ششم: مطالعات سیاسی
بخش سوم: تجزیه و تحلیل بازار
فصل هفتم: ارزیابی کشورها
فصل هشتم: ارزیابی رفتار مصرفکنندگان
فصل نهم: تحقیق بازاریابی بین‌المللی
بخش چهارم: تدوین استراتژی
فصل دهم: استراتژیهای بازاریابی بین‌المللی
فصل یازدهم: استراتژیهای ورود به بازار بین‌المللی
فصل دوازدهم: معاملات متقابل
بخش پنجم: برنامه‌ریزی عملیات بازاریابی
فصل سیزدهم: برنامه‌ریزی کالا و خدمات
فصل چهاردهم: قیمت‌گذاری
فصل پانزدهم: برنامه ترفیع فروش
فصل شانزدهم: کانالهای توزیع
فصل هفدهم: صادرات کالا
بخش ششم: مدیریت بازاریابی بین‌المللی
فصل هجدهم: سازماندهی و نیروی انسانی
فصل نوزدهم: برنامه‌ریزی و کنترل
ضمایم
منابع و مآخذ

منبع : https://www.fadakbook.ir

 

 

کلمات کليدي :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *