تغییر دنیای کسب و کار ، استفاده از شیوه های نوین فروش و بازاریابی را احتناب ناپذیر کرده است . یکی از مهم ترین این تغییرات ، کاهش کارایی تبلیغات انبوه از یک سو و افزایش اثربخشی توصیه های شخصی و تبلیغات دهان به دهان از سوی دیگر است. در این میان بازاریابی شبکه ای که مبتنی بر شبکه سازی ، فروش مستقیم و روابط تعاملی است کی از کارامد ترین شیوه های بازاریابی به شمار می رود.
اریک وور بی تردید یکی از موفق ترین افراد حوزه بازاریابی شبکه ای به شمار می رود و درآمد چشمگیر او نیز موید این مطلب است. وی با 25 سال تلاش و تجربه ی مستمر و موفق در بازاریابی شبکه ای به یکی از چهره های تاثیر گذار ، صاحب نظر و صاحب نام این حوزه تبدیل شده است. کتاب بازاریابی شبکه ای شامل چکیده ای ناب و مفید از تجربیات موفق ، بی بدیل و ارزشمند کارشناسان ، صاحب نظران و به ویژه خود اریک وور در حوزه ی بازاریابی شبکه ای است.وی در این اثر به خوبی هر آنچه را که برای موفقیت در بازاریابی شکه ای نیاز است، یک جا و نظام یافته به مخاطب عرضه کرده است.

 فهرست مطالب :

پیش گفتار مترجم
درباره ی نویسنده
سپاسگزاری نویسنده
مقدمه

فصل اول –  بازاریابی شبکه ای کامل نیست ، فقط بهتر است
فصل دوم –  اگر در نظر دارید وارد بازاریابی شکه ای شوید، تصمیم بگیرید که یک حرفه ای شوید
فصل سوم – مانند همه ی حرفه ها به یادگیری مهارت های چندی نیاز خواهید دشت
فصل چهارم – مهارت اول : یافتن مشتری بالقوه
فصل پنجم –  مهارت دوم : دعوت از مشتریان بالقوه برای آشنایی با محصول یا فرصت
فصل ششم –  مهارت سوم : معرفی محصول یا فرصت به مشتریان بالقوه ی خود
فصل هفتم –  مهارت چهارم : پیگیری  مشتریان بالقوه
فصل هشتم –  مهارت پنجم : کمک به مشتریان بالقوه  برای تبدیل شدن به مشتری یا توزیع کننده
فصل نهم –  مهارت ششم : کمک به توزیع کننده ی جدید برای شروع کار درست
فصل دهم –  مهارت هفتم : پیشبرد رویدادها و مناسبت ها
فصل یازدهم –  هر چیز ارزشمندی به زمان نیاز دارد
فصل دوازدهم – ارزش آن را دارد

منبع : http://ketabforooshe.ir

 

کلمات کليدي :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *