در راه‌هایی كه برای عبور عابران پياده علائم، تجهيزات و مسيرهای ويژه اختصاص داده شده است عابران مكلفند هنگام عبور از عرض يا طول سواره‌رو با توجه به علائم راهنمایی و رانندگی منصوبه در محل از نقاط خط كشی شده، گذرگاه‌های غيرهمسطح و مسيرهای ويژه استفاده كنند. هرگاه عابران به تكليف مذكور عمل نكنند، درصورت تصادف با وسيله‌ی نقليه، راننده مشروط به اين كه مقررات را رعايت نموده باشد و قادر به كنترل وسيله‌ی نقليه و جلوگيری از تصادف يا ايجاد خسارت مادی و بدنی نباشد مسئوليتی نخواهد داشت.

مسئوليت نداشتن راننده، مانع استفاده مصدوم يا وراث متوفی از مزايای بيمه نخواهد شد و شركت بيمه با ارائه‌ی قرار منع تعقيب يا حكم برائت راننده ملزم به اجرای تعهدات موضوع بيمه‌نامه به مصدوم يا وراث متوفی خواهد بود.

چنانچه وسيله‌ی نقليه بيمه نباشد، ديه عابر از صندوق موضوع قانون بيمه‌ی اجباری مسئوليت مدنی دارندگان وسايل نقليه‌ی موتوری زمينی در مقابل شخص ثالث مصوب ۲۳ دی سال ۱۳۴۷ پرداخت می‌شود.

رانندگان نيز موظفند درصورت عبور عابر پياده از محل‌های تعيين‌شده، با فاصله‌ای كه به وسيله‌ی خط كشی پشت مسير ويژه مشخص می‌شود توقف كامل كنند در غير اين‌صورت برای آنها مبلغ دويست هزار ریال قبض جريمه صادر می‌شود.

 

کلمات کليدي :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *