معرفی کتاب :

سازمان ها از پایه های اصلی اجتماعات امروزی هستند و مدیریت مهمترین عامل در رشد و حیات و یا مرگ سازمان هاست، شاید حق باشد که مدیریت را مهمترین فعالیت در زندگی اجتماعی بشر امروزی بدانیم. موفقیت بسیاری از کسب وکارهای امروز بیشتر از آنکه به تجهیزات فیزیکی و مادی وابسته باشد مدیون منابع انسانی است.

در عصر حاضر به مدد مدیریت است که مأموریت ها و اهداف سازمان تحقق می یابد، از منابع و امکانات موجود بهره برداری می شود و توانایی و استعداد انسان ها از قوه به فعل در می آید. منابع گوناگونی باید گرد هم آیند تا یک سازمان تشکیل شود و بتواند به فعالیت خود در طول زمان ادامه دهد.

درس مدیریت منابع انسانی شامل مطالبی است که می تواند آسانترین مسیر جهت برطرف کردن نیازهای دانشجویان باشد. از این رو برآن شدیم تا در این درس به اختصار به بررسی و توضیح سازمان، مدیریت، برنامه ریزی و ارزیابی نیروی انسانی ، استخدام و بهسازی عملکرد نیروی انسانی و… بپردازیم.
در فصل اول درس موضوعاتی همچون نگرشی بر مدیریت منابع انسانی و چگونگی بوجود آمدن نگرش جدید در مدیریت منابع انسانی ، ابعاد اصلی مدیریت منابع انسانی ، تئوریهای سازمانی و مدیریت منابع انسانی و ساختارهای سازمانی پرداخته شده است. در فصل دوم راجع به برنامه ریزی و ارزیابی نیروی انسانی صحبت به میان آمده است که به تجزیه و تحلیل وضع موجود ، پیش بینی احتیاجات آینده و ارزیابی منابع موجود ، طرح ریزی منابع انسانی و سیستم های ارزیابی عملکرد پرداخته است. در فصل سوم درس به موضوعاتی راجع به استخدام و حفظ کارکنان و توانمندسازی نیروی انسانی پرداخته شده است و در نهایت در فصل آخر موضوعاتی همچون حقوق و دستمزد ، پاداش و قوانین کار مرتبط با مباحث منابع انسانی طرح شده است.
لازم به ذکر است این کتاب بر اساس سر فصل های مصوب شورای برنامه ریزی درسی علمی- کاربردی تهیه و تنظیم شده است.

منبع : http://aha.ir/index.php/books-list/11-aha-s-book/52-modiriyat-manabe-ensani

 

کلمات کليدي :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *