بایگانی‌ها کارگروه تولید - کلینیک مدیریت

این هفته در کارگروه تولید و صنعت

به نام خداوند یگانه  سلام و روز بخير خدمت دوستان و سروران بزرگوار. بسیار مفتخریم که ساعاتی را در کنار شما عزیزان سپری می کنیم. امروز 23 مرداد 1401 شمسی در خدمت شما
بیشتر

این هفته در کارگروه تولید

به نام خداوند یگانه سلام و روز بخير خدمت دوستان و سروران بزرگوار. بسیار مفتخریم که ساعاتی را در کنار شما عزیزان سپری می کنیم. امروز 12تیر ماه 1401شمسی در خدمت شما هستیم
بیشتر

این هفته در کارگروه تولید و صنعت

به نام خداوند یگانه سلام و روز بخير خدمت دوستان و سروران بزرگوار. بسیار مفتخریم که ساعاتی را در کنار شما عزیزان سپری می کنیم. امروز 5تیر ماه 1401شمسی در خدمت شما هستیم
بیشتر

این هفته در کارگروه تولید و صنعت

به نام خداوند یگانه  سلام و روز بخير خدمت دوستان و سروران بزرگوار. بسیار مفتخریم که ساعاتی را در کنار شما عزیزان سپری می کنیم. امروز 1 خرداد ماه 1401 شمسی در خدمت شما
بیشتر

این هفته در کارگروه تولید و صنعت

به نام خداوند یگانه سلام و روز بخير خدمت دوستان و سروران بزرگوار. بسیار مفتخریم که ساعاتی را در کنار شما عزیزان سپری می کنیم. امروز 18 اردی بهشت 1401شمسی در خدمت شما
بیشتر

این هفته در کارگروه تولید و صنعت

به نام خداوند یگانه  سلام و روز بخير خدمت دوستان و سروران بزرگوار. بسیار مفتخریم که ساعاتی را در کنار شما عزیزان سپری می کنیم. امروز4 اردی بهشت ماه 1401 شمسی در خدمت
بیشتر

این هفته در کارگروه تولید و صنعت

به نام خداوند یگانه  سلام و روز بخير خدمت دوستان و سروران بزرگوار. بسیار مفتخریم که ساعاتی را در کنار شما عزیزان سپری می کنیم. امروز 28 فروردین ماه 1401 شمسی در خدمت
بیشتر

این هفته در کارگروه تولید و صنعت

به نام خداوند یگانه  سلام و روز بخير خدمت دوستان و سروران بزرگوار. بسیار مفتخریم که ساعاتی را در کنار شما عزیزان سپری می کنیم. امروز  21 فروردین ماه 1401 شمسی در خدمت
بیشتر

این هفته در کارگروه تولید و صنعت

به نام خداوند یگانه سلام و روز بخير خدمت دوستان و سروران بزرگوار. بسیار مفتخریم که ساعاتی را در کنار شما عزیزان سپری می کنیم.امروز19 دی ماه 1400 شمسی در خدمت شما هستیم
بیشتر

این هفته در کارگروه تولید و صنعت

 به نام خداوند یگانه سلام و روز بخير خدمت دوستان و سروران بزرگوار. بسیار مفتخریم که ساعاتی را در کنار شما عزیزان سپری می کنیم.امروز  12 دی ماه 1400شمسی در خدمت شما
بیشتر

این هفته در کارگروه تولید و صنعت

به نام خداوند یگانه  سلام و روز بخير خدمت دوستان و سروران بزرگوار. بسیار مفتخریم که ساعاتی را در کنار شما عزیزان سپری می کنیم. امروز 28 آذرماه 1400 شمسی در خدمت شما
بیشتر

این هفته در کارگروه تولید و صنعت

 به نام خداوند یگانه  سلام و روز بخير خدمت دوستان و سروران بزرگوار. بسیار مفتخریم که ساعاتی را در کنار شما عزیزان سپری می کنیم. امروز 21 آذر ماه 1400 شمسی در خدمت شما
بیشتر