بایگانی‌ها وکالت بلا عزل - کلینیک مدیریت

حق زن برای خروج از کشور

طبق قانون گذر نامه زن متاهل برای خروج از کشور باید از همسرش اجازه کتبی بگیرد. زنان برای این که برای خروج از کشور بعد از ازدواج دچار مشکل نشوند ، می توانند شرط وکالت
بیشتر