بایگانی‌ها ناسازگاری در محیط کاری - کلینیک مدیریت

توضیحی درباره‌ی این هشت علت

مطابق نظریه‌ی روانشاسان «آرت بل» (Art Bell) و «برت هارت» (Brett Hart)، هشت دلیل رایج برای اختلاف در محیط کاری وجود دارد. بل و هارت در مقاله‌های جداگانه درباره‌ی اختلافات و
بیشتر