بایگانی‌ها مهارت مالی در کسب وکار - کلینیک مدیریت

۳. آماده‌سازی بودجه در کسب و کار

مدیران باید بدانند که چطور بودجهٔ دپارتمانی را تهیه کنند. بودجه به‌معنای تعیین میزان منابعی است که برای تحقق اهداف و طرح‌های عملیاتیِ سال مالی بعدی نیاز دارید. پس
بیشتر

۲. صورت‌های مالی پایه در کسب وکار

مدیران باید با آن دسته از صورت‌های مالی پایه آشنا باشند که برای کاربران خارجی آماده می‌شوند. آن‌ها باید بدانند چه اطلاعاتی در هر صورت مالی ارائه می‌شود. وقتی
بیشتر