مدل دلتا

مدل دلتا يك چارچوب استراتژيك جديد است‌كه مشتري را در مركز سيستم مديريت قرار خواهد داد. اين مدل، گزينه‌هاي اساسي استراتژيك را مورد آزمون قرارداده و در تلاش است تا
بیشتر