بایگانی‌ها فیس‌بوک - کلینیک مدیریت

شبکه‌های اجتماعی محبوب – بخش اول

فیس‌بوک با بیش از ۵/۱ میلیارد کاربر، بزرگ‌ترین ترکیب جمعیتی را در میان همه‌ی شبکه های اجتماعی به شکل چشمگیری تقریبا همه‌ی‌ چیزهای اطراف‌مان را تغییر داده‌اند.
بیشتر

2 شبکه ی محبوب اجتماعی

در ادامه به شبکه‌های اجتماعی محبوبی اشاره می‌کنیم که می‌توان برای بازاریابی کسب و کار و دستیابی به مشتریان جدید از آنها استفاده
بیشتر