بایگانی‌ها تخریب خلاق - کلینیک مدیریت

مشکلات تخریب خلاق

در اقتصاد بازار آزاد، هر شرکتی که دیگر سود نمی‌دهد (بدون توجه به پیامدهای تعطیل شدن آن) باید از دور خارج شود. به همین دلیل، برخی استدلال می‌کنند فرایند تخریب خلاق
بیشتر

مثال‌هایی از تخریب خلاق

ماشین‌آلات نساجی اختراع ماشین‌آلات نساجی که با نیروی بخار کار می‌کردند، سبب شد هزینه‌های تولید پوشاک تا حد زیادی کاهش یابد. با روی کار آمدن این ماشین‌آلات،
بیشتر

توجیهات بازار آزاد برای تخریب خلاق

اگر یک شرکت به جایی برسد که دیگر سودآور نباشد، باید تعطیل شود تا سرمایه و نیروی کار آن بتوانند به شرکت‌ها و صنایعی که سودآور هستند منتقل شوند. اگر این تمایل به تغییر
بیشتر

تخریب خلاق و سیاست اقتصاد آزاد

اقتصاددانان بازار آزاد، تخریب خلاق را فرایندی ضروری و اجتناب‌ناپذیر می‌دانند و به طور کلی مخالف تلاش‌های دولت برای متوقف کردن فرایند زوال و نوسازی هستند. برخی
بیشتر

تخریب خلاق و شومپیتر

مفهوم تخریب خلاق را برای اولین بار جوزف شومپیتر (Joseph Schumpeter) (اقتصاددان اتریشی- آمریکایی) در کتاب خود، «کاپیتالیسم، سوسیالیسم و دموکراسی» (Capitalism, Socialism and Democracy) معرفی
بیشتر

عوامل مؤثر بر عدم سوددهی شرکت‌ها

دلایل متعددی برای عدم سوددهی یک شرکت وجود دارد. اما عدم سوددهی، لزوما به این معنا نیست که شرکت باید برای همیشه بسته شود. گاهی ممکن است خسارت‌های ناشی از تعطیلی کامل
بیشتر

فقدان سوددهی شرکت‌ها

سود ندادن شرکت به معنای ناکارآمدی آن نیست. ممکن است با حمایت دولت به صورت موقت، شرکت از پس مشکلات خود برآید و دوباره سرپا بایستد. حتی ممکن است برای یک شرکت امکان
بیشتر