فناوری اطلاعات و ارتباطات به جايگاه برجسته اطلاعات،دستگاه های ذخيره سازی و پردازش اطلاعات و دستگاه های انتقال و دستيابی به اطلاعات تاکيد دارد. بديهی است در اين راستا، علاوه بر پتانسيل های مخابراتی، رسانه هائی ديگر نظير راديو و تلويزيون نيز در فهرست وسايل ارتباطی (کانال نشر و توزيع اطلاعات)، قرار خواهند گرفت. زير ساخت فن آوری اطلاعات و ارتباطات در مرحله اول نيازمند وجود يک زيرساخت اطلاعاتی است که در آن تمامی دستگاه ها و وسايل ارتباطی نظير تجهيزات مخابراتی، راديو و تلويزيون قرار خواهند گرفت. زيرساخت اطلاعاتی به منزله فونداسيون زيرساخت فن آوری اطلاعات و ارتباطات، مطرح بوده که امکان ارائه سرويس ها و خدمات اطلاعاتی را با کيفت مطلوب، فراهم می نمايد.

کلمات کليدي : ،

نسرين رضاجو

مديرداخلي و معاون اجرايي مدرسه غيردولتي فردوسي. سابقه ٨سال فعاليت كاري

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *