كاربردهاي منظور شده براي ارزيابي عملكرد در بيشتر سازمانها عبارتند از:
§ برنامه ريزي براي نيروي انساني
§ كارمنديابي و انتخاب
§ تعيين روايي آزمونهاي استخدامي
§ تشخيص نيازهاي آموزشي و سعي در رفع آنها
§ تعيين مسير شغلي
§ تعيين معيار براي پرداخت پاداشهاي مادي
§ شناخت استعدادهاي بالقوه كاركنان
§ پيشبرد ارتباط موثر ازطريق بهسازي عملكرد
§ تصميم گيري درمورد تشويق، ترفيع، انتقال و تنزيل كاركنان
علي رغم وجود عوامل و اهداف متنوع در بيشتر سازمانها مديران از ارزيابي عملكرد مستقيماً در پرداخت حقوق و دستمزد به كاركنان استفاده مي كنند كه همين مسئله باعث مقاومتهاي زيادي از سوي كاركنان در داخل سازمانها شده است. و مديران را وادار كرده است كه هميشه از ارزيابي عملكرد يك سري نگرانيهايي داشته باشند.

کلمات کليدي : ، ،

نسرين رضاجو

مديرداخلي و معاون اجرايي مدرسه غيردولتي فردوسي. سابقه ٨سال فعاليت كاري

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *