توسعه  استراتژيك منابع انساني به مسائلي چون ايجاد يك سازمان پويا (يادگير ) و فراهم آوردن
فرصت هاي آموزش و پرورش و يادگيري كاركنان به منظور بهبود عملكرد سازماني ، گروهي و فردي
مي پردازد. اهداف استراتژي توسعه منابع انساني
هدف از توسعه استراتژيك منابع انساني ، توليد چارچوبي است فراگير و يكپارچه براي پرورش كا ركنان.
بخش اعظم فرآيند توسعه منابع انساني متوجه فراهم آوردن محيطي خواهد شد كه در آن محيط
كاركنان به يادگيري و توسعه دانش و مهارت هاي خود ترغيب گردند.
مسائل اصلي استراتژي توسعة منابع انساني
توسعه استراتژيك منابع انساني به مسائل زير مي پردازد:
• طراحي استراتژ يهاي پويايي فردي
• طراحي و توسعه پويايي سازماني و ايجاد سازماني پويا
• مديريت دانش و آگاهي هاي كاركنان
• توسعه سرمايه معنوي
• توسعه و پرورش مديران
• توسعه و پرورش آگاهي عاطفي
• توسعه قابليت استراتژيك . .

کلمات کليدي : ، ،

نسرين رضاجو

مديرداخلي و معاون اجرايي مدرسه غيردولتي فردوسي. سابقه ٨سال فعاليت كاري

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *