ماده 9

درصورتی که صادرکننده چک قبل ازتاریخ شکایت کيفری ، وجه چک را نقداً به دارنده آن پرداخت یا با موافقت شاکی خصوصی ترتيبی برای پرداخت آن داده باشد ، یا موجبات پرداخت آن را در بانک محال عليه فراهم نماید قابل تعقيب کيفری نيست.
درمورداخير بانک مذکرو مکلف است تا ميزان وجه چک ، حساب صادرکننده را مسدود نماید وبه محص مراجعه دارنده و تسليم چک وجه آن را بپردازد .

ماده 10

هرکس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید عمل وی درحکم صدورچک بی محل خواهد بود وبه حداکثر مجازات مندرج در ماده ٧ محکوم خواهد شد و مجازات تعيين شده غيرقابل تعليق است.

کلمات کليدي :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *