ماده 5

درصورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده چک با قيد مبلغ دریافت شده در پشت چک و تسليم آن به بانک ، گواهی نامه مشتمل برمشخصات چک ومبلغی که پرداخت شده از بانک دریافت می نماید . چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده بی محل محسوب وگواهی نامه بانک دراین مورد برای دارنده چک جانشين اصل چک خواهد بود .
درمورداین ماده نيز بانک مکلف است اعلاميه مذکور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال نماید.

ماده 6

بانک ها مکلف اند در روی هربرگ چک نام ونام خانوادگی صاحب حساب را قيد نمایند.

کلمات کليدي :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *